רחוב האורן 209 מושב בית נקופה 

02-5702269 טלפון

050-4810352 טלי 

050-5369926 דניאל 

050-8973265 פקס