תכנון פרוייקטים יבילים  בבניה מתקדמת  - 
תכנון, היתרים ותכניות ביצוע 

פרוייקט הרחבת ישובים בערבה

בטכנולוגיה מתקדמת 
ובחסכון משמעותי של זמן ועלויות