דניאל ברק

תכנון אדריכלי  

לוגו

תכנון פרוייקטים יבילים 
בבניה מתקדמת 
תכנון, היתרים ותכניות ביצוע 

פרוייקט הרחבת ישובים בערבה

תכנון מבנים יבילים למגורים 
בטכנולוגיה מתקדמת 
ובחסכון משמעותי של זמן ועלויות