דניאל ברק

תכנון אדריכלי  

לוגו

הנגשה ועיצוב פנים 
משרדי חברת ערים  

צילומי בתים

שירטוטים ותכניות מכר 

הדמיות

תכנון בתים יבילים